filewicz-przydrozny-krzyz

Skrzydła życia

 

Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu
Edwardowi Ozorowskiemu Pasterzowi Kościoła Białostockiego ten
tomik pragnę dedykować.

Błogosławiony promień

 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie finansowe przy wydaniu tego tomiku Panu Burmistrzowi Radosławowi Dobrowolskiemu oraz Państwu Marioli i Mirosławowi Lewoniewskim
za ofiarowany papier.