filewicz-przydrozny-krzyz

Cytat dnia

"Ktoś niepotrzebnie każe ciągnąć na loterii swój los" - ks. Jan Filewicz

„Jest wiele dróg….”

Moja droga do kapłaństwa, to odpowiedź na zaproszenie, to pójście za światłem, które świeci ciepło w oddali i prosi:

„ogrzej się”.

To nie skomplikowane analizy intelektualne, to nie nagłe olśnienie czy „wstrząs tektoniczny” w głębi duszy.

To raczej powtórzone za Maryją „fiat” i przyjęcie wszystkiego w nadziei, że Dobry Ojciec weźmie moją dłoń w Swoją ojcowską i poprowadzi bezpiecznie drogą jedynie Jemu znaną.

Postać św. Charbela przedstawiono w oparciu o tekst z czasopisma "Miłujcie się"

podziekowanie2

 

podziekowanie4jpeg