filewicz-przydrozny-krzyz

Cytat dnia

"Wpatruj się w gwiazdę rodzącą się na nowo" - ks. Jan Filewicz